SAGAD, the CHAIN GANG and LATINO HEAT

IDOLIZE NONE, RESPECT ALL. HUSTLE. LOYALTY. RESPECT. SAGAD.

Monday, March 17, 2008

Abuse...

Ito ang nangyayari sa loob ng San Beda:

  1. SAPILITANG INIMPLEMENT ANG PANGIT AT DILAW NA UNIPORME.
  2. HINDI BINIGYAN NG PONDO ANG "THE BEDAN" UPANG MATIGIL ANG PUBLICATION.
  3. TINERMINATE ANG DALAWANG THEOLOGY PROFESSORS: PROF. JARABELO AT PROF. BERNARDO-FONSECA.
  4. SAPILITANG PINAGRETIRE ANG MAGAGALING NA PROFESSORS NA SINA: PROF.DOLOR, PROF. CADZ MALBAROSA AT PROF. DEMETERIO
  5. BINUWAG ANG DEPARTAMENTO NG PILOSOPIYA.
  6. NAGTAAS NG 25% ANG TUITION FEE SA SAN BEDA EFFECTIVE NEXT SY 08-09
**pinatalsik ang mga professor na nabanggit sa mismong graduation day. March 14, 2008 (Friday)

***Tama na! Kumilos na mga Bedista! Sobra na.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home


Can You Open My Safe?
1st Number:
It\\\'s part of my pin code in my cel..
2nd Number:
It\\\'s VERY OBVIOUS and BORING... but disarranged...
3rd Number:
They are always in default pin code numbers... Now if you don\\\'t get this you\\\'re not only stupid... you\\\'re clueless... HAHA. Peace mehn.
Enter Combination:
1st Number
2nd Number
3rd Number